style="margin: 0px;" class="nof-centerBody">
Preise

Zeitraum

Tagespreis

Wochenpreis

Januar - März

80,- Euro

560,- Euro

April

90,- Euro

630,- Euro

Mai - August

100,- Euro

700,- Euro

September

90,- Euro

630,- Euro

Oktober - Dezember

80,- Euro

560,- Euro

Weihnachten / Silvester

100,- Euro

700,- Euro

Willkommen